Skip to main content

Lokacija i okruženje

Naš objekat nalazi na jednom od tri brda Zemuna, poznatoj Kalvariji, na nadmorskoj visini od 116 metara. Nekada su na ovom brdu bili vinogradi, vile i letnjikovci bogatih Zemunaca. Iz tog razloga ova oblast naziva se ,zemunsko Dedinje’. Preko puta našeg objekta nalazi se nekadašnje imanje sa vinarijom i porodičnom vilom poznate porodice Mozer. Takođe, ovde se nalazila i nekadašnja imperija poznate braće Jelovac koja je imala naveću ciglanu u staroj Jugoslaviji. I danas, ispod našeg zemljišta pronalazimo dosta poređanih najkvalitetnijih cigli starih 150 godina (stabilnost u svakodnevnom životu i radu).

Nekadašnja vinarija Mozer i naziv ulice Vinarska

,,U skladu sa poljoprivrednom i vinarskom tradicijom zemunskih Nemaca, 1848. godine jedan od njih, Bruno Mozer, osniva vinariju koja će poneti porodično prezime i njegovo ime.’’ Kada naziv firme ima inicijale ili puno ime i prezime vlasnika, dobija bazu snage, stabilnost i dobar temelj za stvaranje uspešnog poslovanja.

Visoko inteligentni u to vreme i poslovno veoma razboriti, članovi porodice Mozer nisu ni znali da na metafizički način pospešuju porodične odnose, aktiviraju zajednički rad i uspeh poslovanja, postavkom slike sagrađene porodične vile u okviru vinarije, na sve reklame i flajere tadašnje njihove marketing kampanje.

Feng Shui Muzej nalazi se na adresi: Vinarska 13, Zemun